Język niemiecki

Kursy języka niemieckiego skierowane są do osób chcących podnosić swoje kompetencje językowe w zakresie swobodnego i poprawnego komunikowania się w codziennych sytuacjach życiowych oraz zawodowych. Wykorzystujemy różnorodne techniki nauczania, które mają na celu rozwinięcie zdolności językowych oraz zasobu słownictwa u naszych kursantów.

Kadra lektorska szczególną uwagę przykłada do kształtowania praktycznych umiejętności umożliwiających łatwe i bezstresowe porozumiewanie się w języku niemieckim

Czego się nauczysz…

Naszym priorytetem jest przygotowanie Cię do łatwego i bezstresowego porozumiewania się w języku obcym. Dlatego doskonalimy posługiwanie się językiem obcym na czterech płaszczyznach:

MÓWIENIE

nauczymy Cię prowadzić rozmowy w języku obcym, rozwiniesz zasób słownictwa i zyskasz swobodę wyrażania myśli.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

lepiej zrozumiesz komunikaty przekazywane w języku obcym, np. podczas rozmowy telefonicznej.

CZYTANIE

z łatwością zrozumiesz teksty w czasopismach, Internecie czy w służbowym mailu.

PISANIE

nauczymy Cię sporządzać pisemne informacje, notatki na zajęciach, SMS-y do znajomych albo list motywacyjny dla przyszłego pracodawcy.

Kurs maturalny z języka niemieckiego przeznaczony jest dla osób przystępujących do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zajęcia mają formę intensywnego treningu, podczas którego wykorzystujemy autentyczne materiały wykorzystywane na maturze z niemieckiego. Zapoznajemy naszych słuchaczy ze strukturą i wymogami egzaminu maturalnego, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi. Przeprowadzamy także maturalne egzaminy próbne.

Program, który realizujemy na kursie przygotowującym do matury jest opracowany przez nauczycieli wchodzących w skład maturalnych komisji egzaminacyjnych.

PROWADZIMY KURSY:

6 poziomów Grundstufe – od podstaw do średniozaawansowanej znajomości języka. Po 6 semestrach Grundstufe możliwe jest przystąpienie do egzaminu Egzamin Telc B1 (odpowiednik egzaminu ZERTIFIKAT DEUTSCH), uznawanego za dowód znajomości języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

4 poziomy Mittelstufe – od średniozaawansowanej do zaawansowanej znajomości języka. Po 2 semestrach Mittelstufe możliwe jest przystąpienie do egzaminu Telc B2, po 4 semestrach Mittelstufe do egzaminu ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG (ZMP), uznawanego za dowód znajomości języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym.

2 poziomy Oberstufe – zaawansowana znajomość języka. Po 3 semestrach Oberstufe możliwe jest przystąpienie do egzaminu ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP).

Organizujemy również konwersacje oraz szkolenia specjalistyczne.

Kursy konwersacyjne organizujemy na 3 poziomach zaawansowania, dobieranych w zależności od aktualnej, czynnej znajomości języka.

Szkolenia specjalistyczne – proponujemy szkolenia z języka biznesowego (Wirtschaftsdeutsch) oraz prawniczego.

Jedną z najlepszych form udokumentowania znajomości języka niemieckiego jest egzamin telc (The European Language Certificates) – system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Jest to egzamin z języka niemieckiego uznawany w wszystkich krajach Unii Europejskiej.

telc został opracowany i jest administrowany przez organizację WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH), będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

Egzaminy telc z języka niemieckiego przeprowadzane są na dwóch poziomach (B1 i B2) i składają się z dwóch głównych części:

  • I część pisemna (pisanie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem i test leksykalno-gramatyczny)
  • II część ustna (rozmowa na zadane tematy, negocjacje, uzyskiwanie informacji

Nasza szkoła jest Licencjonowanym Ośrodkiem telc i prowadzi przygotowania do egzaminu w formie:

  • kursów stacjonarnych w wymiarze 60 godzin lekcyjnych,
  • szkoleń w firmach.

Egzaminy przeprowadzane są w naszej szkole przez lektorów Katariny, posiadających licencje egzaminatorów telc.

Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną. Certyfikaty drukowane i przesyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U. nr 266 certyfikat telc (poziom B2 – dla języka niemieckiego) jest oficjalnie uznawany przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka. Poza służbą cywilną uznawany jest również certyfikat telc – poziom B1.