LAUREAT

LAUREAT

EUROPEAN LANGUAGE LABEL

WYMIAR EUROPEJSKI

PRZYZNANY PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI