Metody nauczania

W nauczaniu języków obcych posługujemy się metodą komunikatywną, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania.

Cechy znaczące metody komunikatywnej:

 • nacisk na komunikację z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi – uczy prowadzić
 • rozmowy w języku obcym
 • efektywność nauki – rozwija zasób słownictwa
 • doskonalenie znajomości języka obcego na czterech płaszczyznach: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania
 • wykorzystanie autentycznych tekstów, nagrań, dokumentów
 • wykorzystanie efektu „zanurzenie w języku”, by oswoić z autentyczną wymową.

W trakcie zajęć lektorzy:

 • przeprowadzają improwizacje, symulujące realne sytuacje, korygując błędy słuchaczy
 • wykorzystują autentyczne materiały: artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i reklam
 • skupiają się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie)
 • kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej, specjalistycznej
 • stosując różnorodne ćwiczenia zachęcają słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć.

Zalety metody komunikatywnej z punktu widzenia kursanta:

 • efektywnie i szybko uczysz się porozumiewać w obcym języku
 • widzisz stałe postępy, jakie robisz ucząc się
 • systematycznie poznajesz nowe słownictwo, idiomy, konstrukcje składniowe
 • stale ćwiczysz, to czego się dotychczas nauczyłeś
 • potrafisz płynnie mówić w języku, którego się uczysz
 • łatwiej odnajdujesz się w nowych sytuacjach językowych
 • rośnie Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu
 • potrafisz coraz lepiej czytać ze zrozumieniem.