Szkoła języka hiszpańskiego

SZKOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI
PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

NADZÓR PEDAGOGICZNY MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY

Dyplom DELE to oficjalny certyfikat o charakterze międzynarodowym. Jest uznawany za granicą przez firmy prywatne i państwowe oraz izby handlowe oraz publiczne i prywatne systemy edukacji. W Hiszpanii jest uznawany przy ubieganiu się o przyjęcie na studia wyższe oraz do pracy. Jest wystarczający do potwierdzenia kwalifikacji językowych wymaganych w celu podjęcia jakiejkolwiek działalności naukowej bądź zawodowej i zwalnia posiadaczy z konieczności dalszej weryfikacji językowej. Zachowuje ważność bezterminowo. Umożliwia mobilność geograficzną w sferze akademickiej i zawodowej, bowiem jest zintegrowany z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ALTE).

W Polsce dyplomy DELE (Intermedio i Superior) honorowane są przez Urząd Służby Cywilnej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przy kwalifikacji kandydatów na urzędników państwowych.

  • Certificado Inicial B1 = Preeleminary English Test (PET)
  • Diploma Intermedio B2+ = First Certificate in English (FCE)
  • Diploma Superior C1/C2= Certificate in Advanced English (CAE).

Na kursy zapraszamy wszystkich zainteresowanych językiem hiszpańskim oraz uzyskaniem prestiżowego dyplomu. Zajęcia rozpoczynają się w połowie października, odbywają się dwa razy w tygodniu i kończą przed samym egzaminem, w połowie maja. Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych.

Oferujemy kursy profilowane – innowacyjne dla dzieci, młodzieży, przyszłych doktorantów osób dorosłych indywidualne nowatorskie przygotowujące do egzaminu maturalnego ( poziom podstawowy i rozszerzony )uczniów klas dwujęzycznych- biznesowe przygotowujące do egzaminów DELE (egzamin na miejscu)specjalistyczne dla : służb specjalnych; służb medycznych- lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy pracowników oświatowych.

Kształcimy w dwu i trzyletnim cyklu nauczania według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (od 2 do 6 semestrów – 120 – 360 godzin) – wszelkie informacje uzyskacie Państwo TEL: 735767676

CENA KURSU:

poziomy A1-B1 120 GODZIN 840 ZŁ
poziomy A1-B1 100 GODZIN 600 ZŁ